https://www.juliochang.com
slide-conference_gothenburg
https://www.juliochang.com
slide-konferenssal-stor
slide-utbildning1
https://www.juliochang.com
slide-ribaktivitet
slide-konferens-soffa
https://www.juliochang.com
previous arrow
next arrow

Kvalitetsarbete

Säkerhet, miljö och kvalitétsarbete
Säkerhet är förstås en viktig aspekt när du ska välja mötesplats. Det finns ett antal nyckelfaktorer som skall samverka för att skapa ett framgångsrikt arrangemang. Vi på Säröhus har under lång tid prioriterat säkerhetsinvesteringar, detta för att möta internationella krav. Vi har anpassa vår anläggning och rörelse, för miljön och gästens bästa. Här nedan kan du se vad vi gjort inom trygghet, säkerhet och miljötänkande.

CERTIFIERAD LEGIONELLASÄKRAD ANLÄGGNING

Vatten är livsmedel enligt EU:s och Sveriges lagar.

SMI – SVENSKA SMITTSKYDDS INSTITUTET har anslutit sig för de regler som EU ställt upp för Hotell. Detta genom EWGLI – European Guidelines For Control And Prevention Of Travel Associated Legionnaries´Disease. Detta innebär att alla Svenska hotell skall säkra upp sina anläggningar så att dessa ej har mer än 1000 bakterie Legionella pnumophila per liter vatten.

I allt vatten pågår en naturlig tillväxt av bakterier, goda som onda mest goda, som vi inte kan vara utan för hälsan. Problemet är när vattenleverantören lämnar över ansvaret för vattnet vid vattenmätaren som oftast är belägen vid fasad, detta för att vattnet där har en låg temperatur utan tillväxt.   Vattenleverantören tar regelbundet prover trots att det kalla vattnet svårligen kan få tillväxt.

Väl inne i fastigheten höjs temperaturen, och vi vet alla vilket temperaturområde tillväxt/avdödning sker i livsmedel. Samma gäller vatten där cirkulationen har låg temperatur, och detta vatten kan stå i ett oanvänt rum kanske i månader. Det är känt att bakterierna lätt kan växa till i stillastående vatten i ledningar och i proppade avgreningar. Orsaken kan vara att man tagit bort ett tappställe men av praktiska skäl lämnat kvar ledningarna. Dåligt isolerade rör kan vara en annan orsak till tillväxten, där värmen från varmvattenröret höjer temperaturen på kallvattnet. Konsekvensen kan bli att tappkallvattnet relativt snabbt värms upp till en temperatur över 30°C, vilket är en gynnsam temperatur för legionellatillväxt.

Där sker då en tillväxt med biofilm, på fältet vid rivning är det närmast regel att mindre än hälften av rören transporterar vatten, resten är biofilm. I denna trivs allahanda bakterier såsom legionella som den farligaste och kan kolonisera bara på några dagar, så att gränsvärdena enligt EU överskrids.

För att förhindra olämplig tillväxt är drift och underhåll av vattensystem viktiga.

SÅ HÄR GICK VI TILLVÄGA FÖR ATT LEGIONELLASÄKRA VÅR ANLÄGGNING

Så här har vi gjort på Säröhus

Torgny Berntsson ägare till Säröhus Konferenshotell brinner för sin kamp mot legionella. Tillsammans med Anders Juhl Lundberg från Solvicon har man gått igenom konferenshotellets vatten i systemet, duschar och spa inberäknat.

Vi började att göra en riskbedömning där vi utgick från EWGLI.

Vi tog sedan ett helhetsgrepp och införde EWGLI´s rekommendationer i ett vattenledningshygiensystem. Vi blev väl insatta i vår vattenhygien och fick en kartläggning på vår anläggnings VVS vilket medförde kunskap och kontroll.

Efter detta satte vi vår vattenpolicy – Noll tolerans.

På marknaden finns ett antal tekniska lösningar som på var och sitt sätt erbjuder en lösning på problematiken. Vi började med att införa ett ganska enkelt vattenledningshygiensystem och kom en bra bit på vägen. Personalen som hade ansvar för vattensystemet såg till att gamla synder togs bort och nya inte byggdes in vid ändringar eller tillbyggnader.

Termisk desinfektion blev till en början en del av rutinen i vattenledningshygiensystemet, men det stod snart klart att det båda var fysiskt omöjligt och allt för omkostnadsfyllt, samtidigt som sidoeffekterna ökade kalkbeläggningar i rörledningarna samt att mekanisk stress av vattensystemen på sikt skapade nya problem.

För att nå Torgnys nollvision studerade vi olika tekniska lösningar och slutsatsen blev att det mest optimala för att nå det effektivaste systemet var en teknisk lösning i kombination med vattenledningshygiensystemet.

Andra kriterier var att vi skulle ha en rimlig driftskostnad, kunna dokumentera resultatet av arbetet och inte kompromissa på komfortnivån för gästerna.

Vi fortsatte därför arbetet med att minimera den biologiska substansens möjligheter att kolonisera sig någonstans i anläggningen genom att:

  • En fortsatt minimering av antal rörledningar.
  • Byta ett antal cirkulationspumpar för att få bra cirkulation.
  • Installation av en elektrolysanläggning, för att nå sista vägen fram till Torgnys noll vision.

Elektrolysen producerar genom användning av vattnets eget kalciuminnehåll små mängder fritt klor och fria radikaler som sakta men säkert över tiden bryter ned alla biologiska beläggningar i vattensystemet utan någon påfrestning av vattensystemet samtidigt som vattenkvalitén förblir oförändrad.

Denna lösning i samband med vattenledningshygiensystemet som dels ser till att inga vattenkranar glöms bort med stillastående vatten tillfölja och löpande provtagningar i anläggningen, säkrar en dokumenterad och minimal risk för patogenbakterier i Torgny Berntssons anläggning.

KRETSLOPPSANPASSAD VÄRME

Vi på Säröhus har invensterat i två Pelletsbrännare som idag är våra enda värmekällor. Med en 30 ton stor silo inbygg i huset så har vi dessutom färre leveranser av pellets. Askan som kvarstår innehåller kalium, fosfor och kalk och en massa andra ämnen och kan användas som gödning. Vi skänker vår aska till en entreprenör.
Vid upphandling enligt LOU, Lagen om Offentlig Upphandling, skall kretsloppsanpassningen vägas in för ekonomiskt mest fördelaktiga pris. Detta gäller både värme, varmvatten, ventilation, samt återvinningsgraden. Detta är den absolut övervägande, tyngsta miljöposten.

Fakta:
Bränslepellets är ett biobränsle i pelleterad form som tillverkas ur olika biprodukter från
skogs- och träförädlingsindustrin. Själva förbränningen av träpellets tillför ingen extra koldioxid till atmosfären. Den koldioxid som släpps ut vid förbränning är samma som togs upp av trädet under dess uppväxt och ingår därför i kolets naturliga kretslopp.

GRÖN EL

Säröhus köper endast ”grön el”.

LADDNINGSPLATSER FÖR ELBIL

På Säröhus har vi idag 94 laddningsplatser för elbil. Vårt mål är att alla våra kunder som kör elbil skall få chansen till laddning under sin vistelse hos oss.

RESERVKRAFTSÄKRAD ANLÄGGNING

Med den senaste tidens globala temperaturstegring har världens klimat tagit en vändning. Sydsverige har de senaste åren drabbats av kraftiga stormar med omfattande strömavbrott som konsekvens.

Vid pågående konferenser får detta en förödande effekt, konferenserna kan helt enkelt inte genomföras. Detta med stora ekonomiska konsekvenser.

År 2005 installerade vi på Säröhus ett reservkraftsaggregat. Detta innebär vid strömavbrott att efter några sekunder har reservkraften startat med automatik till full kapacitet. Vi kan garantera våra kunder – 100% Reservkraftsäkrad anläggning

DEFIBRILLATOR MED RÄDDNINGSUTBILDAD PERSONAL

Räddningsutbildad personal Chansen att överleva minskar med 10% för varje minut som hjärtat inte pumpar. Personalen på Säröhus är utbildad inom Hjärt-lungräddning, luftvägsstopp och med halvautomatisk defibrillator.

Defibrillator Vi har på Säröhus en defibrillator placerad i receptionen på Säröhus och är framme hos dig inom någon minut om olyckan skulle vara framme.

Viktigt!Viktigt är att alla gäster som personal är uppmärksamma på om någon verkar må dåligt, känner tryck över bröstet eller en konstig känsla ut i armen. Om detta inträffar så kontakta oss i receptionen direkt – Bättre en gång för mycket än för lite. En katastrof kan stoppas om man är riktigt observant.

ENERGI- OCH MILJÖCENTRUM

Vi är aktiva medlemmar i Energi- och MiljöCentrum, EMC, som är ett regionaltföretagsnätverk som har funnits sedan 2007. De arbetar bland annat för att bygga kunskap och driva projekt med energi- och miljöfokus tillsammans med näringslivet och andra regionala aktörer. Nätverket grundades av företag som insåg vikten av att ta sitt ansvar i energi- och miljöfrågor men som också såg konkurrensfördelar med en miljöprofil. Bland stiftarna finner vi några av regionens mer inflytelserika företag. Idag har vi över 100 medlemsföretag som är verksamma mellan Laholm och Göteborg eller nationellt.

Mer information om EMC hittar du på www.emcsverige.se

KONTAKT

SÄRÖHUS, Säröhusvägen 12
429 43 Särö
Telefon: 031-93 60 90
Fax: 031-93 61 85
E-mail: mail@sarohus.se

NYHETSBREV

För aktuella erbjudanden och nyheter så kan du välja att registrera din e-mailadress nedan!

Din e-mailadress sparas i vårt marknadsföringsverktyg för e-postutskick. Du kan avregistrera dig via en avregistreringslänk om så önskas.

Sommarrabatt 20%
Passa på att boka 4-7 dagar vid havet i sommar. Vi erbjuder 20% rabatt om bokningen genomförs innan den 9 maj. Gäller ankomst mellan 10 juni – 15 augusti.
Växelbyte
Idag den 25 mars byter vi växel i receptionen och kan inte ta emot samtal. Maila gärna oss på mail@sarohus.se under tiden så hjälper vi Er den vägen. Med vänlig hälsning Receptionen