previous arrow
next arrow
Slider

Information beträffande Covid-19 (Corona)

– Vi följer utvecklingen noga och agerar efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Säkerheten och tryggheten för våra gäster och medarbetare är alltid vår högsta prioritet. God hygien och renlighet är naturligtvis ledord och vi fokuserar nu ytterligare mer på handhygien baserat på rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. Vår personal blir löpande uppdaterad med instruktioner kring hantering om det finns anledning till att tro att en gäst eller medarbetare visar tecken på symtom. Vi avråder i nuläget personal från resande.

Vi vädjar också till de gäster som själva rest i riskområden, eller haft kontakt med sådana resenärer, att inte besöka oss inom 14 dagar efter hemkomst.  Med omtanke om våra anställda och i det fall Du som gäst finner anledning att misstänka att Du kan vara drabbad vädjar vi också till Dig att informera receptionen då vi i sådant fall kommer att hantera städning av ditt rum enligt särskilda rutiner. (Gäller såklart också vid misstanke om vinterkräksjuka)

”För en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom som covid-19 finns ytterligare krav på den enskilde. Den som vet att hen bär på covid-19 är skyldig att informera andra människor om smittan. Detta gäller för de människor som hen kommer i sådan kontakt med att beaktansvärd risk för smittoöverföring kan uppkomma”.

I övrigt bedriver vi vår verksamhet som normalt och ser fram emot en fin vinter med mycket frisk luft, hav och givande möten!

Marianne Carlson 
Hotellchef

INFORMATION TILL VÅRA KUNDER

Kära bokare, trogen kund eller en nyare bekantskap!

Vi står alla inför en situation som vi ännu inte vet effekterna av och naturligtvis har vi alla samma mål, nämligen att så få som möjligt kommer till skada.
De senaste dagarna har vi fått en del avbokningar, och det kan vi mycket väl förstå. Varje person måste ta tuffa beslut efter sina olika förutsättningar. Det kommer också oundvikligen frågor om avbokningsregler/kostnader.

Du kan vara trygg med att din privata bokning går att boka av, med full återbetalning, ända fram till kl. 18.00 dagen innan ankomst. Du kan också enkelt ändra din bokning online om du vill flytta den längre fram i tiden. 
Vi önskar att ni på denna sida kan läsa hur vi arbetar och kan hålla Er uppdaterade så ni känner Er trygga med vårt arbete. Varmt välkomna!

Folkhälsomyndigheten publicerade den 24 mars 2020 nya föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer. Föreskrifterna börjar gälla onsdagen den 25 mars 2020.

Endast bordsservering tillåts nu på restauranger, barer och kaféer, sa socialminister Lena Hallengren (S) på dagens presskonferens. Lisa Gellerhed, presstalesperson för Folkhälsomyndigheten, förklarar vad de nya restriktionerna innebär.

Vad innebär bordsservering?
Bestämmelserna ska förhindra trängsel och köer på restauranger. Restaurangerna ska i första hand se över hur de i sin egen verksamhet kan förhindra smittspridning.  Bordsservering innebär att personal bär ut mat och dryck till gästerna.  Om det är möjligt att utan trängsel och köer låta gästerna beställa och hämta sin mat vid en disk är det ok. Maten ska dock ätas vid ett bord.

Kan jag fortfarande gå ut och äta på restaurang?
Ja.

Kan jag gå ut och äta buffé?
Ja, men det ska inte vara trängsel i kön till buffématen.

Hur blir det med hotellfrukosten nu?
Det ska inte vara trängsel mellan gästerna där maten serveras.

Kan jag och några vänner gå ut och äta på restaurang tillsammans?
Ja, men ni kan inte sitta tätt tillsammans och borden i lokalen får inte stå tätt.

Information från Livsmedelsverket:
Kan jag hålla min bufféservering öppen?

Det är inte maten i sig eller serveringsbesticken som är problemet. Men om det finns smittade personer i lokalen skulle trängsel och att människor är nära varandra kunna bidra till att smitta sprids.

För att hålla din bufféservering öppen måste du uppfylla kraven i Folkhälsomyndighetens föreskrift ” Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m.” samt fortsätta att följa verksamhetens ordinarie hygienrutiner.

Folkhälsomyndigheten poängterar att det inte får förekomma trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar utan besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra.

Vår hotellanläggning är stor, 8500 kvm, vilket gör att vi har mycket yta per person som vistas här. Vi har även gjort ändringar i våra städrutiner i förebyggande syfte.

För att skydda varandra vädjar vi också till våra kunder att inte besöka oss om Ni har några symptom på sjukdom eller anledning att tro att Ni varit i kontakt med någon smittkälla! (Personalen har liknande restriktioner).

Ett välbesökt område är vår relaxavdelning Särö Källa. För ökad trygghet kommer vi att begränsa antalet besökare som vistas där samtidigt, och dela upp tillgängligheten på olika spatider för att alla gäster skall känna sig trygga även i denna miljö. För att kunna besöka spaavdelningen måste alla våra gäster bokar sin spatid på www.sarohus.se/bokaspatid.

Har man inte boka spatid innan ankomst hjälper recpetionen till på plats vid incheckning.

Med detta sagt önskar vi Er en härlig vår och hoppas vi ses snart!

Kära konferensbokare, trogen kund eller en nyare bekantskap!

Vi står alla inför en situation som vi ännu inte vet effekterna av och naturligtvis har vi alla samma mål, nämligen att så få som möjligt kommer till skada.

De senaste dagarna har vi fått en del avbokningar av konferenser, och det kan vi mycket väl förstå. Varje företag måste ta tuffa beslut efter sina olika förutsättningar. Det kommer också oundvikligen frågor om avbokningsregler/kostnader och där följer vi för närvarande vår branschorganisations rekommendationer och tillämpar de föreskrivna reglerna.

Vi är ett privatägt företag med samma ägare sedan snart 45 år. Som ett företag i tjänstesektorn ligger en betydande del av våra kostnader på löner. Vi sysselsätter ett 100-tal personer i olika sysselsättningsgrader och vi tar ett stort ansvar för vår personalgrupp som till stor del arbetat hos oss i många, många år. En del av dem har faktiskt varit hos oss i hela sitt liv!

För första gången någonsin ser vi oss nödgade att gå ut med ett varsel om uppsägning av denna fina personal. Vår förhoppning är självklart att hälsoläget i riket kommer att stabiliseras, och att verksamheter kan återgår till normalt läge så snart det är möjligt, men utan intäkter klarar vi inte av att uppehålla verksamheten.

I dagsläget vet ingen vad som kommer, men instruktionen för den personal som svarar i bokningen nu, är att vi följer branschens avbokningsregler. Det är extremt tungt för dem att hamna i lojalitetskonflikt mellan arbetsgivare och kunder då de samtidigt är vana att hålla en hög grad av service och tillmötesgående. Jag är tacksamma om de eventuella synpunkter ni har istället mailas till marianne@sarohus.se så kan jag försöka avlasta dem på den punkten.

Summan av detta är i dagsläget: Om Ni i Ert företag tagit ett beslut om att en konferens inte kan genomföras så vill jag att ni kalkylerar med den kostnad som regleras av avtalet emellan oss. Vi kommer inte att fakturera dessa avbokningskostnader omedelbart, utan avvaktar eventuella åtgärder från myndigheterna som skulle kunna förändra lägesbedömningen. Till dess kommer vi att prioritera omsorgen om vår personal och möjligheten för oss att överleva som företag och kunna fortsätta leverera även i framtiden.

Med önskan om er förståelse för vår situation och för fortsatt goda relationer!

Särö 2020-03-13

Marianne Carlson
Hotellchef

Dagens teknologi erbjuder det mesta. Varför inte livesända din konferens? Kanske är ni några i gruppen som vill delta på ett möte men några som tillhör en riskgrupp och inte vågar. Kanske är det några från andra städer eller länder som skulle ha anslut men inte kan? En lösning på detta är en ”Live”-konferens. Hör av dig om du vill veta mer om detta alternativ!

Vi har också investerat i två uppsättningar av webbkamera och ljud som ni kan boka kostnadsfritt via oss. Först till kvarn.

INTERVJU MED VÅR HUSFRU EVA

Eva Johansson jobbar som husfru på Säröhus och är en av dem som ser till att hotellet är en trygg och ren plats för gäster och personal. Vi ställer några frågor gällande hotellets arbete och tankar kring vad som händer i världen gällande Coronasmittan.

Vad har Säröhus för rutiner vid smitta?
Säröhus har sedan tidigare tagit fram rutiner för vinterkräksjuka (norovirus). Samma rutiner ska användas
även för coronaviruset.
– Om någon blir sjuk ska det meddelas till receptionen och även jag ska informeras. Det finns en tydlig plan
för hur man gör för att sanera och hindra smittspridning.

Har ni ändrat Era rutiner vid städning?
Säröhus har städrutiner för både hotellrum och allmänna ytor på hotellet. Säröhus tar läget på fullaste allvar för sina gäster samt sin personals hälsa. Därmed har Säröhus ytterligare skärpt upp städningen vilket är ett sätt att rusta sig för eventuell spridning av coronaviruset. Vi utför en desinfektion på hotellrummet mellan ut & incheckning. Handtag och strömbrytare mm. Vi har också schemalagt en tätare rengöring på
allmänna toaletter och allmänna ytor.

Har du några rekommendationer till gästerna?
Det är viktigt att alla gäster samt personal tillsammans medverkar/bidrar för en god hygien på hotellet. Våra gäster kan gå in på vår hemsida sarohus.se/corona (som uppdateras varje dag) och läsa mer om vårt arbete, samt tips och råd.

Känner du dig orolig?
Jag känner mig trygg med våra rutiner samt mina kollegor då jag vet att vi har bra rutiner. Jag tar också för
givet att våra gäster tar sitt personliga ansvar att inte besöka oss om de varit i ett riskområde eller har symtom. Sunt förnuft och god hygien är viktigt. Däremot känner jag en oro för att branschen kommer drabbas hårt ekonomiskt.

Våra matsalar

”Vi har flera luftiga matsalar på Säröhus men det vi tänker extra mycket på nu är att oavsett beläggningsgrad hålla dem alla öppna och placera våra gäster på ett tryggt avstånd från varandra. Om du som kund har funderingar så finns vi på plats för att hjälpa dig.”

Micael Karlsson
Restaurangchef

FAKTA

Hur smittas Coronavirus?

Det nya coronaviruset sprids i första hand som en direkt kontakt- och droppsmitta, vad skiljer en droppsmitta från en luftburen smitta? Så kallad droppsmitta innebär att smitta överförs från droppar som sprids i luften när någon hostar, nyser eller kräks. Dropparna faller snabbt ner genom luften och når som regel inte längre än någon meter. En del av dropparna, så kallade aerosoler, är så små att de följer med luftströmmar något längre. Både större droppar och aerosoler kan smitta den som andas in dem. Viruset som orsakar sjukdomen covid-19 sprids i första hand som kontakt- och droppsmitta och i vissa fall även som aerosol.

Källa: www.folkhalsomyndigheten.se

Vad kan jag göra för att undvika smitta?

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.
Källa: www.folkhalsomyndigheten.se

Hur lång är inkubationstiden?

Hur lång inkubationstid har coronaviruset, alltså hur lång tid tar det från det att man blivit smittad tills sjukdom bryter ut? Inkubationstiden bedöms vanligtvis vara 2–14 dagar innan sjukdom bryter ut och de flesta insjuknar efter ca 5 dagar. Enstaka fall kan möjligen avvika från dessa mönster.
Källa: www.folkhalsomyndigheten.se

KONTAKT

SÄRÖHUS, Säröhusvägen 12
429 43 Särö
Telefon: +46 (0)31-93 60 90
Fax: +46 (0)31-93 61 85
E-mail: mail@sarohus.se

MEDLEMSKLUBB

För aktuella erbjudanden och nyheter så kan du välja att registrera din e-mailadress nedan!

Din e-mailadress sparas i vårt marknadsföringsverktyg för e-postutskick. Du kan avregistrera dig via en avregistreringslänk om så önskas.


Website is under construction!
If you don´t find what you are looking for
give us a call: +46 (0)31-93 60 90
Coronavirus
Vi följer utvecklingen noga och agerar efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Säkerheten och tryggheten för våra gäster och medarbetare är alltid vår högsta prioritet.
Renovering av spa
Vi kommer genomföra underhåll i vår spaavdelning från jul och framåt. Vi öppnar den fredagen den 29 januari 2021. I vår onlinebokning ser ni alla tillgängliga datum. Välkomna!